tasavvufi-vaazlar
 
  ANA-SAYFA
  HAFTANIN-VAAZI
  VAAZLAR-2018
  VAAZLAR-2017
  VAAZLAR-2016
  DiNi-RESiMLER
  TASAVVUF BiLGiLERi
  => Tasavvuf ve Sufizm Nedir?
  => Vahdet-i Vücûd Nedir ? Ne Değildir ?
  => Rabıta Nedir? Rabıtanın Kurandan ve Sünnetten Delilleri
  => Tasavvufta Keşfen Bilmek - Bir Bilgi Kaynağı Olarak Tasavvufta Keşfin Değeri
  => Tasavvufda Biat Etmek - El Tutmak Nedir?
  => Gavs Nedir ? Kutbul Akdam Nedir ? Kutup Nedir ? Kutbul irşad Nedir ? Ricalul Gayb Nedir ?
  => Fena Nedir ? Fena Mertebeleri Nelerdir ? Fâni Olmak Nedir?
  => Nefs-i Emmare Bissüi Nedir? - Kötülüğü Emreden Nefis Nedir?
  => Nefs-i Levvame Nedir? , Pişman Olan Nefis Nedir?
  => Nefs-i Mülhime Nedir? , Hatalarindan Ders Alan Nefis Nedir?
  => Nefs-i Mutmainne Nedir? , Tam Teslimiyet ile iman Eden Nefis Nedir?
  => Nefs-i Raziye Nedir? , Pişmanliklari Olmayan Nefis Nedir?
  => Nefs-i Marziye Nedir? , Senin Razı oduğun değil - Allahın Razı Olduğu Nefis Nedir?
  => Nefsi Kamil - Nefsi Kamile Nedir?
  => Nefsi Safiye - Nefsi Safiye Nedir?
  => Hakikat ve Marifet Nedir -Ihsan Makami
  => Marifetullah - Marifet Makami
  EFSANE-BOARD
  Forum
  Kontakt
  Ziyaretci Defterim
Tasavvufda Biat Etmek - El Tutmak Nedir?Tasavvufda Biat Etmek  - El Tutmak Nedir?

Biat Etmek Nedir? Biat Etmek Ne Demektir? Biat’ın Kelime Anlamı Nedir?Akabe Biatları Kısaca Nedir?

Dini anlamda üst varlığın emirlerine uymak ve onun yolundan hareket etmek anlamındaki sözcük daha sonraları padişah ve sultanlar dah sonra siyasetçiler için bürokratların bağlılık ve emirlerine kayıtsız şartsız teslimiyet yeminlerine dönüşmüştür.Biat etmeyen ise en şanslı ise görevinden alınır veya sorgusuz sualsiz öldürülürdü.
Bir çok yerde “Biad ” olarak kullanılsa da Türk Dil Kurumu “Biat”olarak tanımlamıştır.

İslâm’da “biat” nedir, nasıl yapılır?

Kelime olarak, ahdetme, söz verme, birinin hâkimiyetini kabullenme, ona bağlılığını sunma mânâsına gelen bîat; İslâm hukûkuna göre, hilâfet makamına geçen kişinin eli üzerine el koymak veya musâfaha etmek (el sıkışmak) yoluyla bağlılığını göstererek itâat edeceğine dâir söz vermektir.

Tasavvuf ıstılâhında ise bîat; müridin, mürşidine sâdık ve bağlı kalacağına, ona kayıtsız şartsız teslim olacağına, her dediğini itiraz etmeden yapacağına dair söz vermesidir. Bu maksatla tarîkat mensupları arasında düzenlenen merâsime de, ‘bîat merâsimi’ denir.

Bir başka târifle bîat; şeyhten el alıp söz vererek, onun dostuna dost, düşmanına düşman olmak… Gerek rahat-ferah ve gerekse sıkıntılı zamanlarda ona itâat edip emrinden dışarı çıkmamaktır.

Akabe Biatları Kısaca Nedir?

Akabe Biatları, Hz. Muhammed ile Medineli bir topluluk arasında yapılmıştır. Mekke’ nin 2 kilometre yakınlarında bulunan Akabe adındaki bölgede gerçekleştiği için bu ismi almıştır. Birinci Akabe biatı 621 ikincisi ise 622 yılında gerçekleşmiştir.

Birinci Akabe Biatı

621 yılında hac mevsiminde Allah Resulü 6 kişiden oluşan Medineli bir kafile ile görüştü. Medine’nin Hazrec kabilesinden olan bu kafileye Hz. Muhammed İslam’ı anlattı. Onlar da şehadet getirerek müslüman oldular.

İkinci Akabe Biatı

Bir sene sonra aynı yerde buluşmak üzere Allah Resulü’ne söz verip Mekke’den ayrılan Hazrecliler bir yıl sonra Allah Resulü’ne geldiler. Abdulmuttalib’in evinde gizli bir görüme gerçekleştirdiler. Allah’ın bir lütfu olarak bu dönemde Medine’nin Evs ve Hazrec kabileleri İslam’ı kabul etmişti. Bu tarihi ittifak gerçekleştirildiği sırada Hz. Peygamber’in yanında amcası Hz. Hamza, Hz. Abbas ve Hz. Ali bulunuyordu.

Buluşmanın gizliliği için her türlü tedbir alınmıştı. Buna rağmen müşrikler arasında fısıltı halinde haberler kulaktan kulağa dolaşıyordu. Silahlarıyla toplantı yerine geldiler.

Hz. Hamza ve Hz. Ali kılıçlarını çekerek onları karşıladılar. Hz. Hamza’ya toplantının olup olmadığını sordular. Hz. Hamza öyle bir şey olmadığını söyledi. Kureyşliler bir sonuç alamadan geri döndüler. 
   
Werbung  
   
Bugünkü Ziyaretciler 1381 Besucher (3769 Hits) Kişi Buradaydı!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=